Emotionally Focused Therapy

Wat is EFT


'We zijn elkaar kwijt geraakt'. 'Moeten we bij elkaar blijven? We hebben veel ruzie'. 'Zij zit me op m'n nek'.'Hij zit op zijn eiland'. 'We vrijen bijna niet meer'. Emotionally Focused Therapy (EFT) kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. De kracht van EFT is dat zij uitgaat van de hechtingstheorie van Bowlby. Deze theorie zegt dat elk mens een aantal basale behoeften heeft: aan acceptatie, nabijheid, belangrijk zijn voor de ander, erkenning en waardering, de zogenaamde hechtingsbehoeften.
EFT richt zich op deze behoeften en de bijhorende emoties. Veel stellen raken verstrikt in terugkerende ruziepatronen waardoor ze elkaar nog meer kwijt raken. Een veelvoorkomend patroon is 'achtervolg en vlucht' waarbij een partner de ander probeert te bereiken door steeds zaken aan te kaarten en de ander zich steeds meer terugtrekt. Het gedrag van de een versterkt het gedrag van de andere partner. 

Werkwijze


In het eerste gesprek worden de problemen op een rijtje gezet en wordt een behandelplan gemaakt.
In EFT therapie worden drie fasen onderscheiden:
Fase 1: Het leren herkennen en begrijpen van het meest voorkomende patroon binnen de relatie. 
Fase 2: Het benoemen van angsten en behoeften binnen het patroon. 
Fase 3: Het uit het patroon stappen en steun en begrip vragen.
Gesprekken vinden om de 2 weken plaats en duren 75 minuten. 

Slaagt een therapie altijd?
Vaak wel, 70 % van de paren die EFT volgen verbetert! De kans op slagen van relatietherapie is groter als beiden bereid zijn te veranderen. Verder is het van belang dat u samen de rust en tijd creëert om thuis te werken aan uw relatie. Ik raad cliënten altijd aan om het boek "Houd me vast" van Susan Johnson te lezen. Soms besluiten mensen uit elkaar te gaan en help ik ze de relatie op een goede manier af te ronden.

Onderzoek


EFT relatietherapie is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. En EFT is uitgegroeid tot een internationaal bekende therapievorm. Resultaten van onderzoek zijn: EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie. De resultaten laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is. EFT is effectief bij diverse (echt)paren, ook bij psychische of lichamelijke klachten. EFT werkt beter dan andere relatietherapieën. 
Praktijk Karakter heeft meegewerkt aan het CODA onderzoek: een onderzoek naar het effect van EFT op de relatie als er sprake is van darmkanker bij een van beide partners.

Therapie via het scherm


Soms lukt het niet om tijd te maken voor therapie door drukke banen, oppasproblemen en dergelijke. 
Therapie via het scherm biedt dan een goede oplossing. We spreken elkaar via Skype. Dat betekent dat u geen tijd kwijt bent aan reizen en er geen oppas nodig is. In de praktijk blijkt dat therapie via het scherm net zo effectief is als face tot face gesprekken.

Voor meer informatie zie www.eft.nl