Privacy in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Welke gegevens worden in praktijk Karakter van de heer S.Salverda waar en waarom geregistreerd?


Informatie in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018
Bij aanmelding van nieuwe patiënten wordt een elektronisch dossier aangelegd. 

1. Registratie van uw gegevens: Dit gebeurt bij Epos, een software leverancier gespecialiseerd in elektronische patiëntendossiers. Epos is een organisatie die voldoet aan de privacyregels zoals vastgesteld in de privacy wet van 2018. Met Epos hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. De volgende gegevens worden in het Epos dossier vastgelegd:
-uw NAW gegevens

2. De huisarts wordt alleen na uitdrukkelijke toestemming van u middels een per post verstuurde brief geïnformeerd. Dit gebeurt na afloop van de bespreking van het behandelplan en daarna eenmaal per twee jaar, nadat u hiervoor opnieuw goedkeuring heeft gegeven.Aan derden wordt geen informatie verstrekt, tenzij u hier eerst zelf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

3. Mailen: door mij wordt aan u geen inhoudelijke informatie gemaild tenzij u hier zelf uitdrukkelijk om verzoekt. Afspraakwijzigingen geef ik soms noodgedwongen wel door per mail.
Mijn mail loopt via een persoonlijk mailaccount bij Zivver, deze mail is beveiligd, berichten worden versleuteld verstuurd.

4. Gebruik van telefonische sms en whatsapp: U beslist of u met mij wil communiceren via de sms of de app. Alleen het verzetten van een afspraak of het verzoek mij te bellen doe ik wel via de sms of via de whatsapp. Indien u hier bezwaar tegen hebt, laat mij dit dan weten.

5. Nota's: Ik zorg dat u de nota persoonlijk ontvangt, de wijze van verzending van de nota bespreken wij van tevoren met elkaar.