Voor welke behandelingen kunt u bij ons terecht?

Oplossingsgerichte therapie


Oplossingsgerichte kortdurende therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om zijn eigen leven vorm te geven.
Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.
Gemiddeld zijn er in deze vorm van therapie niet meer dan 3 tot 7 sessies nodig om tot een bevredigend en blijvend resultaat te komen.  

Cognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt vaker angstig, somber of geïrriteerd. In de gedragstherapie staat centraal hoe iemand handelt omdat dat mede bepalend is voor hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst eerder erger maken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening naar voren moet brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. De combinatie van cognitieve en gedragstherapie richt zich dus zowel op het denken als op het doen. Uit wetenschappelijk onderzoek is herhaald gebleken dat dit een effectieve manier van behandelen is. Kijk voor meer informatie op www.vgct.nl

Schematherapie


Wanneer disfunctionele denk- en gedragspatronen hardnekkig zijn, liggen er vaak zogeheten 'schema's' aan ten grondslag. Dit zijn belangrijke overtuigingen en gevoelens die het individu aanneemt zonder zich daarover vragen te stellen. Schema's ontwikkelen zich in de kindertijd en breiden zich daarna uit. Schema's houden zichzelf in stand en bieden sterke weerstand tegen verandering. Traditionele therapieën blijken dan ook doorgaans te beperkt te zijn om die schema's omver te werpen. Deze therapie is erop gericht schema's te onderkennen en te doorbreken. Het is een effectieve behandeling voor een breed scala van problemen. Voor meer informatie kijkt u op www.schematherapie.nl

Traumabehandeling


Binnen onze praktijk zijn verschillende vormen van traumabehehandeling mogelijk.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Nadat EMDR in 1989 door Francine Shapiro werd ontdekt, werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma's, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast. 

BEPP
Naast EMDR kan trauma ook behandeld worden met BEP (beknopte eclectische psychotherapie). Deze psychologische behandeling helpt om pijnlijke gevoelens en gedachten te veranderen. In het bijzonder richt de behandeling op herinneringen, gedachten en gevoelens over de traumatische gebeurtenis. In deze behandeling is naast exposure en schrijfopdrachten ook aandacht ingeruimd voor betekenisverlening. 

NET
Een derde vorm van traumatherapie is Narratieve exposure therapie (NET)
Samen met je behandelaar ga je vanaf de geboorte chronologisch de belangrijkste gebeurtenissen uit jouw leven bespreken. Je bespreekt niet alleen de schokkende gebeurtenissen maar ook de prettige en mooie gebeurtenissen. Je praat zoveel mogelijk over gevoelens en gedachten en kijkt wat dit doet met je lichaam. Op deze manier overwin je, samen met je behandelaar, je angsten die bij deze herinneringen horen, verwerk je de traumatische ervaringen en krijg je een beter beeld van je hele leven.  Van de behandeling maken we een verslag, een document van jouw levensverhaal. Je krijgt dit document aan het einde van je behandeling en beslist zelf wat je met dit document gaat doen.  
Voor meer informatie kijkt u op www.traumabehandeling.net